Στην ΔΙΑΥΛΟΣ PC CENTER αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του υπολογιστή σας υπεύθυνα και επαγγελματικά χάρη στους πιο εξελιγμένους διαγνωστικούς ελέγχους. Έχουμε προτάσεις επίλυσης της βλάβης και αναλόγως με την δικιά σας έγκριση προχωρούμε στην επισκευή.

Υπάρχει δυνατότητα επισκευής στον χώρο σας δίχως να μεταφέρουμε το μηχάνημα στο εργαστήριο μας ( εάν αυτό είναι εφικτό ) κάτι που σημαίνει άμεση εξυπηρέτηση και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 •  

 • Κ. καραμανλη 14  Παραμυθιά (Παλιό ΚΤΕΛ)
  Τηλ 26660 24328
  Κιν 6944961595
  email info@pcdiavlos.gr

 • - Πωλήσεις & Επικευές Υπολογιστών
 • - Αναλώσιμα
 • - Ταμειακά Συστήματα
 • - Περιφερειακά
 • - Αναβαθμίσεις
 • - Δίκτυα
 • - Ανάκτηση Δεδομένων
 • - Ιστοσελίδες
 • - Σας παρέχουμε δωρεάν Η/Υ μέχρι να φτιαχτεί ο δικό σας